1953 metų rugpjūčio 22 d. Pranciškaus Mikutaičio pieštuku rašyta autobiografija